top of page

Sunduğumuz Analiz Hizmetleri

Dermatolojik Testler

 • In vitro Deri Korozyon Testi (OECD TG 431)

 • In vitro Deri İrritasyon Testi (OECD TG 439)

2

Madde Etki Testleri

 • Antikanser Aktivite

 • Antiproliferatif Aktivite

3

Gıda Analizleri

 • Yağ İçeriği Analizi (Hayvansal ve Bitkisel Yağ Ayrımı)

 • Organik Bileşik Analizi (β-karoten ve Likopen)

 • Raf Ömrü Analizi (Hızlandırılmış Test)

4

Toprak / Gübre / Çevre Analizleri

 • Gübre/Organomineral Özısı Analizi

 • İçerik Analizi (Enstürimental)

 • İçerik Analizi (Kromotografik)

 • Sıvı Atıklarda Krom(VI) (Cr6+) Analizi (TSE Standardı/Spektrofotomertik)

5

Mikrobiyoloji Analizleri

 • Total Bakteri Analizi (Var-Yok)

 • Koliform Bakteri Analizi (Var-Yok)

 • Antimikrobiyal Akitivite (Disk-Difüzyon)

 • Antimikrobiyal Aktivite (MIC)

 • Antifungal Akitivite (Disk-Difüzyon)

 • Antifungal Aktivite (MIC)

 • Antibakteriyal Akitivite (Disk-Difüzyon)

 • Antibakteriyal Aktivite (MIC)

 • Biyofermantör Üretim 

6

Kimyasal Analizler

 • IR Spektrofotometrik Metodu

 • H-NMR Spektroskopisi

 • C-NMR Spektroskopisi

 • Elektrospin

 • İletken kaplama, SEM

 • Numune hazırlama,TEM

 • SEM ile inceleme

 • SEM-EDS yarı kantitatif analizi

 • TEM ile inceleme

 • AFM numune inceleme

 • FTIR spektrometresi ile spektrum çekimi

 • FTIR spektrum inceleme ve değerlendirme

 • Gaz Kromatografisi (GC) ile bileşen analizi

 • GC/MS analizi

 • UV-Vis Spektroskopisi ile absorbans ölçümü

 • FLuoresans Spektroskopisi ile emisyon ölçümü

 • DSC ile termal karakterizasyonun belirlenmesi

 • Termal Gravimetrik Analiz (TGA) cihazı ile termal karakterizasyonun belirlenmesi

 • ICP (sulu çözeltilerde)

 • ICP-elementel tarama (sulu çözeltilerde yarı kantitatif)

 • İyon kromatografisi (anyonlar, katyonlar)

 • Atomik absorpsiyon (alevli)

 • Elementel analiz cihazı ile C, H, N tayini

 • Yüzey alanı ölçümü

 • Zetasizer - Zeta potansiyel tayini

 • Viskozite

 • Elemental analiz cihazı ile C, H, N tayini

7

Biyokimya Analizleri

 • Enzim Aktivite Analizi

 • Antioksidan Aktivite Analizi

 • Protein Konsantrasyon Tayini 

 • Nükleik Asit Konsantrasyon ve Saflık Analizi

8

Hücre Kültürü Hizmetleri

 • Hücre besleme, pasajlama, hücre sayma

 • Hücre dondurma ve çözme

 • Hücre canlılık / sitotoksisite testleri (Alamar Blue)

 • Hücre lizatı eldesi ve saklanması

 • Konfokal mikroskop ile numune görüntüleme

9

Moleküler Biyoloji ve Genetik Hizmetleri

 • Nükleik Asit İzolasyonu

 • qRT-PCR

 • Western Blot

 • Hücre Döngüsü Analizi (Flowcytometry)

 • Hücre Ölüm Mekanizması (Flowcytometry)

10

Kromotografi Analizleri

Venom Peptit Kromotogram Analizi

 • Fenolik İçerik Analizi

 • β-karoten ve Likopen İçerik Analizi

 • Gübre İçerik Analizi

Profesyonel, Bilimsel, Kurumsal...

Test ve analizlerinizde son teknoloji cihazlarımız ve liyakat esaslı ekibimiz ile verimli, hatasız ve hızlı sonuçlar için talep formunu doldurun sizi arayalım.

bottom of page